Auto Gauge, Defi, CnSpeed

Wskaźniki mechaniczne

Wskaźniki mechaniczne z reguły są tańsze od wskaźników elektronicznych. Najnowsze teksty pokazują, że dokładność przeciętnego wskaźnika mechanicznego jest nieco niższa niż jego ekwiwalentu elektronicznego. Podłączenie wskaźnika mechanicznego może być bardziej […]

Read More »